Gebruiksvoorwaarden en algemene informatie

Algemeen

De web app is beschikbaar voor de 3de graad sinds 4 januari 2016.

Sinds 1 september 2017 is de web app beschikbaar voor de 2de en de 3de graad.

Aanmelden

De leerlingen kunnen zich aanmelden door het e-mailadres van school (eindigend op @sgsintpaulus.eu) te gebruiken als gebruikersnaam, in combinatie met hun leerlingenpasnummer (terug te vinden op het plastic pasje) als wachtwoord. Deze gegevens dienen nooit gedeeld te worden met derde partijen.

Afmelden

Het is erg aangeraden om na gebruik van de web app af te melden.

Functionaliteit

Alle functies en gebruiksinstructies van de web app kunnen bekeken worden in de demo.

Schoolreglement

Het schoolreglement blijft ten alle tijde van kracht bij het gebruik van de web app binnen de schoolmuren:

Leerlingen van de tweede en de derde graad kunnen beperkt gebruik maken van hun gsm: nooit tijdens de lessen of in de gebouwen. Het gebruik is dus alleen toegestaan tijdens de pauzes (10.15, 12, 14.55, 16 uur).

Er is slechts één uitzondering: de GSM kan gebruikt worden als digitaal pasje bij het inscannen aan de inkomhal in het schoolrestaurant, enkel daar.

Opgelet! Als je je niet aan het schoolreglement houdt, nemen we jouw toestel in beslag tot het einde van de lesdag. Als we je een 3de keer betrappen, lever je dagelijks je gsm in op Agora in gedurende 1 week. Vanaf de 5de keer, krijg je telkens een strafstudie.

Het overtreden van het schoolreglement kan leiden tot een tijdelijke of permanente ontzegging tot de app.

De school is niet verantwoordelijk bij diefstal, verlies of schade.

Privacyverklaring

De algemene privacyverklaring kan hier teruggevonden worden.

Appbeheer

De appbeheerders behouden zich het recht voor om gebruikers tijdelijk de toegang tot de web app te ontzeggen tijdens onderhoudswerken of problemen.

Tot september 2020 wordt de app beheerd door Gilles Bossuyt, tevens de ontwikkelaar van deze web app.

Vanaf het schooljaar 2020 - 2021 wordt de app beheerd door de ICT-coördinatoren van het Heilig-Hartcollege.

Bij vragen, problemen of suggesties kan u contact opnemen met de ICT-coördinatoren op het volgend e-mailadres: hhcict@sgsintpaulus.be.